Referenser..

Referenser inom Golfsektorn:

- Sand Golf Club, Bankeryd


Sand Golf Club har under 2015 använd Florovit MASTERLAWN & Florovit Gräsgödning HÖST med mycket gott reslutat.

De kommer under 2016 att fortsätta att använda ovan nämnda produkter.

Spelområden som gödsla med ovan nämnda produkter är hela banan förutom greenerna.