Anlägga NY gräsmatta

ANLÄGGA EN NY GRÄSMATTA?

1.                Området skall vara väldränerat, grovplanerat och bearbetat med en jordfräs till ett djup av ca 25 cm
2.                Lätta sandjordar bör förbättras med ett par cm torvmull. Lerjord bör blandas upp med sand.
3.                Grundgödsla med ett fullgödselmedel, 5-8 kg per 100 kvm. Kratta ner gödseln i jorden.
4.                Jämna ut marken med en kratta. Ta bort stenar, rötter osv. Välta jorden med en belastad gallervält
                   (finns att hyra på Handelstrådgårdar, Cramo).

5.                På gräsfröförpackningen ser du hur mycket gräsfrö som går åt per kvm.  Rekommenderat är att använda
                   de lite dyrare blandningarna.

6.                Nu är det dags för sådd, så alltid på en fuktig jord.  Lättast är att sprida ut fröna för hand eller att  avända
                   en spriadare(ställ in den på det lägsta), sprid gärna fröna i mindre omgångar för då får man det
                   jämnaste resultatet.

7.                Kratta ner fröna grunt med en räfsa.
8.                Belasta ytan med en gallervält så att fröna trycks ner i den fuktiga jorden, ju mer man vältrar desto
                   mindre gropar och håligheter får man.

9.                Bevattning!! Fröna och det översta lagret av jorden 2-3 cm måste hållas konstant fuktigt i
                   3 till 4 veckor efter sådden. Vattna ofta och lite, vattna så sent som möjligt på kvällen.

10.              Första klippningen! vänta tills gräset är 5-7 cm högt. Klipp aldrig mer än en tredjedel (2-3 cm) per gång.
11.              Eventuellt ogräs som kommer upp, bekämpas år 2 med "Bekämpningsmedel för gräsmattan"
                    

                          Ladda ned Florovit appen där du enkelt kan skapa dig ett
                          personligt skötselschema för din gräsmatta & trädgård".