HÖST GÖDSLA!

Höstgödsla -

Alla växter i en villaträdgård har ett kontinuerligt behov av väl sammansatta gödselmedel.

Viktigt på hösten är att göda med ett gödsel som har höga halter av
Kalium & Fosfor samt en låg halt av kväve(2-6%)
OBS!! Innehåller inte höstgödseln en lägre halt av kväve(0,5%) så kan varken växterna eller gräsmattan inte ta upp forsfor eller kalium!
 

Varför höstgödsla?

- Ger en högre motståndskraft mot sjukdomar och frostskador
- Ger bra vinterhärdighet
- Motverkar mossa & alger som växer under 6 grader
- Gräsmattan och växterna startar mycket tidigare på våren
- Ger en växterna och din gräsmatta en intensiv grönska långt in på hösten

Läs mer under Gräsgödning höst och Universal höst