Bevattning!

Bevattning:
Bevattning av din trädgård är A & O.

Ny gräsmatta:
När gräsmattan är nysådd så är det viktigt att hålla ytan fuktig, vid varma & soliga dagar så är det
viktigt att inte solen bränner de ny gräsfröna.
Vattna för att kyla gräsmattans översta ytskikt(3- 5 cm), dock så är det viktigt att det inte bilda några pölar.
Får man pölar av vatten så kommer de flesta gräsfrö att ligga på ytan av pölen.

Befintligt gräsmatta:
Har man en befintlig gräsmatta så skall man vattna mycket och sällan, vattna gärna 20-30 mm
så att vattnet får rinna ner på djupet.
Varför?
När man vattna rikligt 20-30 mm / ggr så sjunker vattnet ner på djupet och på så sätt ser man till så att gräsets rotsystem söker sig neråt,
om man vattna lite & ofta  på en redan uppvuxen gräsmatta så vänder sig gräsets rötter uppåt istället  för att söka sig neråt.
Så vattna mycket men sällan.

Övriga trädgården växter och buskar skall ochså dessa bevattnas enligt "Befintlig Gräsmatta", sällan men rikligt.