Om gödsel

Gödselmedel och dess innehåll!

Kväve:
Kväve är helt nödvändigt för att gräset skall få sitt protein och klorofyll.
Kvävet ger en mörkgrön färg på blad och gräs.
I de flesta gödningsmedel så består kvävet av nitratkväve och ammoniumkväve.
Nitratkvävet är direkt tillgängligt för gräset(nitratkväve lakas ut jorden ganska så snabbt), ammoniumkvävet kan till en del tas upp direkt av gräset(ammoniumkväve har en mer utdragen effekt än nitratkvävet och lakas ej ur jorden så snabbt). 

Fosfor:
Fosfor är en vital del i gräsets rotutveckling. Fosfor ingår i gräsets protein.

Kalium:

Kaliumet verkar för uppbyggnaden av gräsets proteiner och kolhydrater. Bra tillgång på kalium ger starka vävnader och därmed en bra styrka i gräsets strå.
En bra tillgång av kalium ger också gräset en bra vinterhärdighet.
Sammanfattningsvis så ger kaliumet tåligare gräsmatta under vintersäsongen samt att det ger en mycket starkare gräsplanta, gräset tål då  mycket tuffare slittage som tex fotboll.

Svavel:
Svavel ingår som en mycket viktigt beståndsdel i proteinerna.Svavel är minst lika viktigt som kväve. Svavlets påverkan på din gräsmatta är att du får en grönare gräsmatta.
Vid brist på svavel så kan gräsmattan bli gul i färgen.

Magnesium:
Magnesium är också den en viktig beståndsdel i gräsets gröna klorofyll, magnesium tränger även undan mossa och alger.

Järn:
Järn är helt nödvändigt för att gräset skall bilda klorofyll, man får en kraftig grön färg på gräset.
Järn ger en massa fördelar för din gräsmatta:

  • Järn ger din gräsmatta en bättre slitstyrka. Järnet ser även till så att din gräsmatta får en bättre motståndskraft mot svampsjukdomar som tex snömögel.
  • Järn är även ett effektivt sätt att tränga undan mossa och algväxter.
  • Järn ger ett bättre skydd mot frost.

Kalk:
Att regelbundet använda  gödselprodukter som innehåller kalk gör så att din växter och gräsmatta kräver mer gödsel.
Gör en jordanalys för att se om du är i behova att kalka, kalka vid behov på hösten eller tidig vår. 

Andra microämnen som är viktiga för gräset är bor,zink,koppar,kobolt,mangan och molbden.

Källa:
Swedish Greenkeepers Association